Obsah

Projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Kravaře“

Typ: ostatní
Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu.


logo_oplzz_3

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu " Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Kravaře " reg. č.CZ.1.04/3.1.03/D1.00008.

 

Popis projektu:

 

Na základě žádosti Města Kravaře o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace Městu Kravaře na realizaci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Kravaře“.  Dnem zahájení projektu je 1. 7. 2014 s ukončením nejpozději do 31. 8. 2015. Realizace projektu byla prodloužena o jeden měsíc a projekt byl úspěšně ukončen 30. 9. 2015.

 

Účelem dotace je vytvoření podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany (SPO) v souladu se standardy kvality podrobně upravené přílohou č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Financování projektu

Dotace je poskytnuta v celkové maximální výši 1 892 076,80
Dotace z prostředků ESF, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Národního fondu 1 608 265,28 Kč (85%)
Dotace z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování 283 811,52 Kč (15%)Veškeré informace o realizaci projektu budou průběžně uváděny na webových stránkách Města Kravaře www.kravare.cz.


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 09:50
Autor: Správce Webu