Obsah

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že dne 28. 6. 2017 požádalo Město Kravaře u Městského úřadu Kravaře, odboru dopravy, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně“ (cyklostezka Kravaře – Dolní Benešov). V souvislosti s touto skutečností Vás zároveň informujeme, že v nejbližší době požádáme o získání dotace k výše uvedené stavbě, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 72. výzva – CYKLODOPRAVA II.

Předmětem projektu je vybudování stavby stezky pro společný provoz cyklistů a chodců (místní komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel, s výjimkou pojezdu vozidel státního podniku Povodí Odry a vozidel s povolením Městského úřadu Kravaře) v katastrálním území Kravaře ve Slezsku v délce 3,308 km. Uspořádání stezky je navrženo dle ČSN 73 6110. Stezka navazuje na stávající cyklostezku č. 55 u řeky Opavy a dále pokračuje východním směrem a končí na hranici katastru se Zábřehem u Hlučína, kde se napojuje na další úsek již zrealizované cyklostezky. V rámci realizace stezky budou rovněž vybudovány čtyři sjezdy k řece Opavě pro potřeby správce toku, na dvou dlouhých a rovných úsecích pak čtyři výhybny (míjení vozidel, která mají výjimku ze zákazu vjezdu na stezku), součástí bude rovněž náhradní výsadba za vykácené dřeviny.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 09:42
Autor: Správce Webu