Zawartość

TURYSTYKA ROWEROWA

Płaski teren Hlučínska jest odpowiedni dla turystyki rowerowej, okolica jest przepleciona siecią tras rowerowych, które są zaznaczone na mapie Hlučínska. Mapę ścieżek rowerowych można zakupić w centrum informacyjnym, w zamku lub w urzędzie miasta. Od 2005r. do użytku oddana jest ścieżka rowerowa dla in-line łyżwiarzy, która biegnie poza zabudowanym terenem miasta wzdłuż rzeki Opawy. Dzięki mostowi dla pieszych i rowerzystów łączy nie tylko m. Krawarze z gmniną Mokré Lazce, ale również mikroregion Hlučínska z mikroregionem Macierzy Śląskiej.

CyklostezkyStworzono: 2. 2. 2018
Ostatnia aktualizacja.: 2. 2. 2018 08:10
Autor: Správce Webu