Obsah

Střet zájmů

Informace k informacím dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Zákon ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech, darech a závazcích.

Centrálním evidenčním orgánem se stává Ministerstvo spravedlnosti ČR, které zřizuje Centrální registr oznámení jako nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení. Centrální registr oznámení eviduje také žádosti o nahlížení na oznámení.

Městský úřad Kravaře má nově roli tzv. podpůrného orgánu, který má za povinnost zapsat do Centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře náležející do jeho oboru působnosti.