Obsah

Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09478

logo_eu_mmr

Popis projektu

Projekt Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře je investičním projektem zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy. Nezbytnou podmínkou pro zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií v území je vytvoření kvalitní technologické a komunikační infrastruktury. Projekt navazuje na projekt „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře“, realizovaný v letech 2010 - 2014,.

Dojde ke konsolidaci ICT prostředí Města Kravaře, k posílení bezpečnosti Technologického centra ORP a k elektronizaci vybraných agend a procesů Města Kravaře, jako je zavedení Portálu občana, Portálu úředníka, IS pro veřejné zakázky a IS pro vedení agendy rady a zastupitelstva města.

 

Realizace projektu

Projekt probíhá v období od 1. března 2013 do 30. listopadu 2015 a je zaměřen níže uvedené oblasti:

  • konsolidace hardware a software – pořízení aktivních prvků, nákup diskového pole, nákup nového serveru, zavedení IP telefonie,
  • zvýšení bezpečnosti Technologického centra ORP Kravaře a bezpečnostní infrastruktura Technologického centra ORP – datové propojení budov městského úřadu a firewally, pořízení bezpečnostních prvků, povýšení stávající domény,
  • elektronizace procesů – zavedení portálu úředníka, portálu občana, informačního systému pro vedení agendy rady a zastupitelstva a informačního systému pro veřejné zakázky.

 

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje 3 842 706,00
Příspěvek ze strukturálních fondů 3 266 300,00 Kč (85%)
Vlastní zdroje města 576 406,00 Kč (15%)


Cíl projektu

Cílem investičního projektu Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře je modernizace veřejné správy a zkvalitnění služeb veřejné správy prostřednictvím konsolidace ICT prostředí Města Kravaře, elektronizace vybraných agend a procesů Města Kravaře, jako je zavedení Portálu občana, Portálu úředníka, IS pro veřejné zakázky a IS pro vedení agendy rady a zastupitelstva města a v neposlední řadě prostřednictvím zajištění bezpečnosti Technologického centra ORP a posílení bezpečnosti dat.

Projekt vychází z globálních cílů definovaných v Konceptu eGovernment služeb v ORP Kravaře, kterými jsou:

  • Zajistit rovnovážný rozvoj eGovernment služeb v území - součinnost ORP s krajem;
  • Efektivní rozvoj eGovernment služeb - efektivní využívání existujících ICT.

 

Kontakty na projektového manažera

Funkce Jméno  Telefon Mobil Email
Projektový manažer Ing. Marcel Hahn 553 777 950 605 253 221 marcel.hahn@kravare.cz

 

Propagační letáky:

Název dokumentu Soubor
Leták - informace o projektu - REGION OPAVSKO - 15.12.2015 zde ke stažení
Leták - informace o projektu - Besedník - Zpravodaj města Kravaře - prosinec 2015  

 

Stav projektu k 30.10.2015

Dodávka potřebných informačních a komunikačních technologii byla realizována na základě otevřeného výběrového řízení. Dodavatelem se stala společnost AutoCont CZ a.s. Po podpisu smlouvy započala realizace, na které se podíleli kromě hlavní dodavatelé čtyři subdodavatelé (LinuxBox.cz, s.r.o., NWT a.s., OpavaNet a.s. a Software602 a.s.).

 

Záznam z podpisu smluv k veřejné zakázce "HW a SW pro rozšíření TC ORP Kravaře"

Veřejné zakázky

Informace o průběhu veřejné zakázce "HW a SW pro rozšíření TC ORP Kravaře" jsou zveřejněny na profilu zadavatele města Kravaře: https://profily-zadavatelu.cz/profil/00300292 - platný do 29.8.2017. Nový profil zadavatele města Kravaře platný od 29.8.2017: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/mesto-kravare

Výstupy projektu pro veřejnost

Pro veřejnost byl zřízen Portál občana, který v současné době obsahuje 64 plně elektronických formulářů ve formátu ZFO k řešení životních situací. Formuláře jsou dostupné v sekci "Úřad/ Dokumenty / Formuláře".

Ukončení projektu

Realizace projektu bude dne 30.11.2015 ukončena.

Všechny konsolidované informační a komunikační technologie a elektronizované procesy Města Kravaře přispívají k modernizaci územní veřejné správy, ke snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru, k efektivnější činnosti a procesů v oblasti veřejné správy města Kravaře a navazujících veřejných služeb.

Poskytování veřejných služeb směrem k občanům a právnickým osobám je nyní rychlejší, snadnější, transparentnější a spolehlivější.

 

Projekt "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.Vytvořeno: 17. 10. 2018
Poslední aktualizace: 17. 10. 2018 08:11
Autor: Jan Čekala