Obsah

Obnova sportovního areálu Olšinky

Typ: ostatní
logo MMRPředmětem dotace je obnova sportovního areálu v Kravařích - Koutech, na ul. Olšinky.

 

logo MMR

 

Předmětem dotace je obnova sportovního areálu v Kravařích - Koutech, na ul. Olšinky. Součástí projektu je vybudování nového zázemí pro sportovce a doplnění nových sportovních a rekreačních prvků, které budou sloužit nejen sportovním organizacím a rekreačním sportovcům, ale také široké veřejnosti, rodinám s dětmi, seniorům a všem, kdo vyznávají aktivní způsob odpočinku a trávení volného času.

  • Realizací projektu vznikne zcela nové zázemí pro sportovce a další návštěvníky areálu. Bude se jednat o zděný objekt obdélníkového půdorysu doplněný o venkovní terasu. Celkový rozměr novostavby bude cca 19,0 x 14,8 m. V objektu budou situovány šatny, sociální zařízení, malá kuchyňka, klubovna, místnost s technickým zařízením a sklad, kde bude uloženo mobilní vybavení areálu.
  • Dojde také k revitalizaci stávajících tenisových kurtů a fotbalového hřiště. 
  • Za účelem rozšíření nabídky sportovních aktivit bude vybudováno nové hřiště pro plážový volejbal.
  • V areálu budou z důvodu bezpečnosti vyměněny stávající zpevněné plochy včetně všech podkladních vrstev. Částečně se provede oprava stávajícího oplocení, které bude zároveň plnit protihlukovou funkci, některé jeho úseky se musí vybudovat zcela nově.
  • Součástí projektu bude napojení objektu zázemí pro sportovce na veřejnou splaškovou kanalizaci, a to vybudováním nové přípojky. Dále se provede přesunutí vodoměrné sestavy z nevyhovující stávající vodoměrné šachty do nového objektu zázemí. Dešťové vody z objektu budou svedeny do flexitanků a následně budou využívány na zalévání a ke kropení sportovišť, aby byla minimalizována spotřeba pitné vody.
  • V prostoru areálu bude osazen nový mobiliář, především herní prvky, ale také altán, dětské provazové hřiště, chodník pro bosé nohy a amfiteátr s ohništěm. Rozmanitost vybavení odpovídá záměru revitalizovat areál do podoby využitelné nejširší veřejností. Do této koncepce zapadá i přesun dětského hřiště z jiné, méně vhodné městské lokality.
  • Nezbytnou součástí projektu bude vznik parkoviště s kolmým stáním pro 16 osobních automobilů, jedno stání bude bezbariérové, a oprava ostatních zpevněných ploch před areálem. Dále se vybuduje venkovní ocelové schodiště, které bude sloužit k propojení sportovního areálu se stávající cyklostezkou. 

Primárním cílem projektu je vytvořit nové bezpečné a moderní sportoviště pro aktivní sportovce i běžnou veřejnost všech věkových kategorií. Samozřejmostí bude jeho bezbariérovost, aby byl dostupný i pro občany s různými typy hendikepu. 
Revitalizovaný areál má zlepšit nejen životní podmínky ve městě, přispět ke zkrášlení vzhledu veřejných prostranství, ale bude mít rovněž pozitivní účinek i na zdraví a kondici obyvatel. 

 

Celkové náklady 14 261 106
Dotace z MMR 7 358 696


 


Vytvořeno: 27. 9. 2021
Poslední aktualizace: 27. 9. 2021 16:24
Autor: Dagmar Vitásková