Obsah

Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

Typ: ostatní
Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

plaketa eu a mžp

Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Snahou projektu "Město Kravaře- biologicky rozložitelný odpad", který řeší nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, je zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelný komunální odpad na území města Kravaře a jejich následné využití v podobě tzv. domácího kompostování.
V rámci projektu budou pořízeny sběr. nádoby na bioodpad pro město Kravaře. Domácnosti, které projevily zájem o kompostování, budou vybaveny dom. kompostérem o objemu 900 l. Domácí kompostéry budou využívány ke zpracování bio. rozložitelných odpadů vzniklých při provozu domácností a údržbě zahrad. Celkový počet pořízených kompostérů bude 650 kusů. Město Kravaře také pořídí štěpkovač v počtu 1 ks a kontejner na textil v počtu 2 ks.

Cílem projektu bylo zjistit potenciální zájem o zapojení do systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (bezplatné zapůjčení a využívání domácího kompostéru). Na základě vyhodnocení ankety a ploch zeleně ve městě se Město Kravaře rozhodlo pro zakoupení 650 kusů domácích kompostérů, jednoho štěpkovače, který bude sloužit obyvatelům ke zpracování dřevní hmoty na svých pozemcích a kontejneru na textil v počtu 2 ks.
Realizace projektu systému sběru a svozu bioodpadů bude mít velmi pozitivní vliv na životní prostředí v katastru města Kravaře. Důležitou součástí celého projektu je také osvěta občanů v oblasti nakládání s bioodpady a se zbytky z údržby zeleně.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005689
Název projektu: Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad
Dotace: 2 026 659 Kč
Vlastní zdroje: 357 645 Kč

 


Vytvořeno: 3. 8. 2018
Poslední aktualizace: 3. 9. 2018 11:29
Autor: