Obsah

Dotované Projekty

Město Kravaře je úspěšným příjemcem dotací v celé řadě projektů.

Vzdělávání v eGon Centru Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na projekt "Vzdělávání v eGon Centru Kravaře" reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00087.

logo_oplzz_3

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na realizaci činnosti eGon Centra ORP Kravaře při realizaci systému vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu. Projekt je součástí zavádění eGovernmentu v krajích a ORP prostřednictvím eGON Center.

V rámci projektu ORP Kravaře zrealizuje školení prostřednictvím vlastních školitelů s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance a zaměstnance zřizovaných příspěvkových organizací města Kravaře ( 7 organizací ), kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Současně zabezpečí školení úředníků obcí ve správním obvodu ORP Kravaře ( 8 obcí - Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom ), kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci eGon Centra ORP Kravaře a projektu schváleného dle této výzvy.

Vzdělávací kurzy budou probíhat jak prezenční, tak distanční (elearningovou) formou. Školení bude realizováno prostřednictvím závazných vzdělávacích programů a e-learningových produktů zpracovaných Institutem pro místní správu Praha.

 

Realizace projektu: probíhá v období od 1. června 2010 do 31. květen 2013

 

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje 2 007 507,00
Příspěvek ze strukturálních fondů 1 706 380,95 Kč (85%)
Vlastní zdroje města 301 126,05 Kč (15%)

 


Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků Městského úřadu Kravaře, úředníků obcí ve správním obvodu ORP Kravaře a zaměstnanců příspěvkových organizací Města Kravaře. Dalšími cíly jsou zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků, zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

Výsledky projektu:

V rámci projektu dojde k vytvoření vzdělávacího eGon Centra Kravaře, k vybavení počítačové učebny vhodnou didaktickou technikou (dataprojektor, promítací plátno, 6 PC pro studenty a 2 notebooky pro školitelé).

Vzdělávání cílové skupiny bude probíhat podle stanoveného plánu vzdělávání, do kterého budou zahrnuty oficiální akreditované kurzy zpracované Institutem pro místní správu Praha zveřejněné v systému LMS ELEV. Počet kurzů se bude v průběhu realizace projektu rozšiřovat.

Celkový počet plánovaných účastníků kurzů je 106 osob.

Celkový počet plánovaných absolventů kurzů je 1144 osob.


Složení realizačního týmu:

Funkce Jméno  Telefon Mobil Email
Manažer vzdělávání Ing. Marcel Hahn 553 777 950 605 253 221 marcel.hahn@kravare.cz
         
Funkce Jméno  Telefon Mobil Email
Školitel, tutor Mgr. Marek Zinglar      
Školitel, tutor Jan Čekala 553 777 951 733 714 384 jan.cekala@kravare.cz
Školitel, tutor Ing. Marcel Hahn 553 777 950 605 253 221 marcel.hahn@kravare.cz
         
Funkce Jméno Telefon Mobil Email
Administrátor projektu Bc. Karin Sniehottová, DiS. 553 777 947 605 221 045 karin.sniehottova@kravare.cz

 

 

Prezenční vzdělávání:

Prezenční školení probíhají v budově MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře - školící místnost

 

Distanční vzdělávání:

Aktuální nabídka e-Learningových kurzů pro eGon centra:

http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra


Aktuální nabídka e-Learningových kurzů eGon Centra Kravaře:

http://elev.institutpraha.cz/regman/kravare.html

 

V případě, že máte zájem absolvovat některý z nabízených e-Learningových kurzů a v současné době není v nabídce eGon Centra Kravaře, kontaktujte manažera vzdělávání, se kerým se domluvíte na dalším postupu.

 

Otázky a nejasnosti k obsahu e-Learningovým kurzům můžete zasílát tutorům na uvedené e-mailové adresy nebo můžete tutory kontaktovat telefonicky.

 

Konzultační hodiny tutorů:

Jméno Telefón Den Čas e-mail Čas
Jan Čekala 553 777 951 Pondělí 9:00 - 11:00 jan.cekala@kravare.cz kdykoli
Ing. Marcel Hahn 553 777 950 Středa 13:00 - 15:00 marcel.hahn@kravare.cz kdykoli

 

 

Podpůrné dokumenty pro studující:
Název dokumentu Soubor
Návod k přihlášení do elektronického vzdělávacího systému ELEV (eGON) zde ke stažení
MS Word - seznam zkratek zde ke stažení
MS Excel - seznam zkratek zde ke stažení
   
Propagační letáky:  
Název dokumentu Soubor
Leták - informace o projektu zde ke stažení
Leták - informace o průběhu projektu - listopad 2011 zde ke stažení
Leták - informace o průběhu projektu - červen 2012 zde ke stažení
Leták - informace o průběhu projektu - únor 2013 zde ke stažení

 

Stav projektu k 31.8.2010:

Počet podpořených osob: 15 (z cílové hodnoty 106)

Počet úspěšných absolventů kurzů: 46 (z cílové hodnoty 1144)

K uvedenému datu byly realizovány následující kurzy:

 • Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (eGON) -
 • Czech POINT - Evidence obyvatel
 • Czech POINT - Evidence obyvatel II.
 • Czech POINT - Katastr nemovitostí (eGON)
 • Czech POINT - Rejstřík trestů (eGON)
 • Informační systém datových schránek (eGON)
 • Obecné základy práce s portálem Czech POINT (eGON)
 • Úvod do eLearningu pro studující (eGON)
 • Word pro začátečníky (eGON)
 • Zaručený elektronický podpis (eGON)

Stav projektu k 30.6.2011:

Počet podpořených osob: 104 (z cílové hodnoty 106)

Počet úspěšných absolventů kurzů: 357 (z cílové hodnoty 1144)

K uvedenému datu byly realizovány následující kurzy:

 • Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (eGON)
 • Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (eGON)
 • Czech POINT - Evidence obyvatel
 • Czech POINT - Evidence obyvatel II.
 • Czech POINT - Insolvenční rejstřík (eGON)
 • Czech POINT - Katastr nemovitostí (eGON)
 • Czech POINT - Modul autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • Czech POINT - Obchodní rejstřík (eGON)
 • Czech POINT - Rejstřík trestů (eGON)
 • Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů (eGON)
 • Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu (eGON)
 • Excel pro začátečníky (eGON)
 • Informační systém datových schránek (eGON)
 • Obecné základy Czech POINT - aktualizační kurz 2010
 • Obecné základy práce s portálem Czech POINT (eGON)
 • Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS (eGON)
 • Word pro začátečníky (eGON)
 • Zaručený elektronický podpis (eGON)

Stav projektu k 31.12.2011:

Počet podpořených osob: 110 (z cílové hodnoty 106)

Počet úspěšných absolventů kurzů: 612 (z cílové hodnoty 1144)

K uvedenému datu byly realizovány následující kurzy:

 • Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (eGON)
 • Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (eGON)
 • Czech POINT - Evidence obyvatel
 • Czech POINT - Evidence obyvatel II.
 • Czech POINT - Insolvenční rejstřík (eGON)
 • Czech POINT - Katastr nemovitostí (eGON)
 • Czech POINT - Modul autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • Czech POINT - Obchodní rejstřík (eGON)
 • Czech POINT - Rejstřík trestů (eGON)
 • Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů (eGON)
 • Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu (eGON)
 • Excel pro začátečníky (eGON)
 • Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu
 • Informační systém datových schránek (eGON)
 • Informační systém datových schránek II
 • Obecné základy Czech POINT - aktualizační kurz 2010
 • Obecné základy práce s portálem Czech POINT (eGON)
 • PowerPoint pro začátečníky
 • Práce s datovými úložišti
 • Přístupnost webových stránek
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
 • Seznam orgánů veřejné moci
 • Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS (eGON)
 • Word pro začátečníky (eGON)
 • Základní legislativa v oblasti eGovernmentu(eGON)
 • Zaručený elektronický podpis (eGON)

Stav projektu k 31.12.2012:

Počet podpořených osob: 119 (z cílové hodnoty 106) - vzhledem k perzonálním změnám a přirozené obměně zaměstnanců je projektem podpořeno více osob než se původně předpokládalo

Počet úspěšných absolventů kurzů: 1063 (z cílové hodnoty 1144)

K uvedenému datu jsme pokračovali v realizaci výše uvedených kurzů a projekt byl rozšířen o 7 nových kurzů:

 • Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů - aktualizace 2011
 • Czech POINT - Katastr nemovitostí - aktualizace 2011
 • Czech POINT - Rejstřík trestů - aktualizace 2011
 • Základní registry ve veřejné správě
 • Základní registry - aktualizace
 • Czech POINT - Základní registry
 • ESS GINIS v podmínkách MěÚ Kravaře

Tři poslední kurzy připravili lektoři na základě požadavků a potřeb cílové skupiny projektu.

 

Stav projektu k 31.5.2013:

Počet podpořených osob: 124 (z cílové hodnoty 106) - vzhledem k perzonálním změnám a přirozené obměně zaměstnanců je projektem podpořeno více osob než se původně předpokládalo

Počet úspěšných absolventů kurzů: 1231 (z cílové hodnoty 1144)

K uvedenému datu jsme pokračovali v realizaci výše uvedených kurzů a projekt byl rozšířen o 3 nové kurzů:

 • MS Excel 2007 - praktická práce (eGON)
 • MS Word 2007 - praktická práce (eGON)
 • MS PowerPoint 2007 – prakticky

 

Kurz MS PowerPoint 2007 vznikl na základě požadavků absolventů kurzu PowerPoint pro začátečníky. Kurz připravili lektoři realizačního týmu a jako inovovaný produkt byl nahrán do databáze produktů ESF k případnému dalšímu využití.

 

Ukončení projektu:
Dne 31.5.2013 byl projekt úspěšně ukončen. Byly naplněny cíle projektu i monitorovací indokátory.

MI Popis  Požadovaná hodnota Dosažená hodnota Úspěšnost
07.41.00 Počet podpořených osob - celkem 106 124 117%
07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem 1 1 100%
07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 1144 1231 108%
07.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 1 1 100%

 

K projektu byla zpracována Závěrečná hodnotící zpráva, která je k dispozici ke stažení. Vytvořeno: 11. 2. 2018
Poslední aktualizace: 11. 2. 2018 21:00
Autor: Správce Webu