Obsah

Oslavy výročí nedožitých 90. let významného kravařského rodáka, operního pěvce Ivo Žídka

Typ: ostatní
logo_mskMěsto Kravaře získalo v roce 2016 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016, a to na realizaci projektu „Oslavy výročí nedožitých 90. let významného kravařského rodáka, operního pěvce Ivo Žídka". Celková výše dotace činí 53 000,- Kč, tedy 50% celkových uznatelných nákladů. Cílem projektu je připomenutí a přiblížení této naší význačné osobnosti, věhlasného operního pěvce, tenoristy Národního divadla Ivo Žídka, u příležitosti nedožitých 90. let, a to nejen kravařským občanům, ale i široké veřejnosti, včetně dětí, mládeže a seniorů. Výstupy projektu bude výstava o životě a díle Ivo Žídka v rámci stálé expozice zámeckého muzea, přístupná do 30. 9. 2016, vzpomínkový koncert ke dni nedožitého jubilea (5. 6. 2016) a přednášky pro různé věkové a zájmové kategorie.

Tisková zpráva – Ukončení projektu Oslavy výročí nedožitých 90. let významného kravařského rodáka, operního pěvce Ivo Žídka
V roce 2016 si připomínáme 90. výročí narození významného kravařského rodáka, tenoristy Národního divadla v Praze Ivo Žídka. Oslavy tohoto jubilea se odehrály hned na několika rovinách. Dne 5. 6. 2016 (den po nedožitých umělcových narozeninách) proběhl od 17:00 hod. slavnostní vzpomínkový koncert na dvoraně zámku v Kravařích za účasti žáků ZUŠ Ivo Žídka v Kravařích a následně čtyřicetičlenného symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Jakuba Žídka s výstupem sólistů opery, kteří svými party z opery Prodaná nevěsta připomněli nejslavnější roli Ivo Žídka jako Jeníka. Následovala vernisáž výstavy o životě a díle Ivo Žídka v rozsahu 34 ks výstavních panelů, součástí byly rekvizity a ocenění, která nám laskavě zapůjčil z pozůstalosti umělce jeho syn Ivo Žídek ml. V rámci výstavy mohli účastníci shlédnout také dokument České televize "Národní umělec Ivo Žídek" z r. 1984 s úryvky z oper, promítaný na televizi, pořízené díky projektu. Výstava byla zpřístupněná na zámku po celou dobu turistické sezóny (do 1. 10. 2016), takže si ji prohlédli návštěvníci zámku jako součást stálé muzejní expozice, kromě toho si ji přišli prohlédnout (s výkladem) také žáci ZŠ Kravaře v rámci hudební výchovy a členové Svazu postižených civilizačními chorobami. Na uzavření ročníku Malé univerzity III. věku pro obyvatele Domova pro seniory sv. Hedviky v Kravařích se v červnu konala přednáška o životě a díle Ivo Žídka, kterou si připravila paní Eva Peterková, která se dlouhodobě a podrobně zabývá významnými kravařskými osobnostmi.
Kulturní aktivity, pořádané v rámci oslav výročí nedožitých 90. let Ivo Žídka, připomněly tohoto vý-znamného kravařského rodáka a přiblížily jeho život a dílo také mladé generaci města Kravaře, která už neměla povědomí o této osobnosti, dále seniorům a zároveň i široké veřejnosti, která navštívila zámek v Kravařích v rámci turistické sezóny (cca 2 200 návštěvníků).
Projekt Oslavy výročí nedožitých 90. let významného kravařského rodáka, operního pěvce Ivo Žídka podpořil finančně Moravskoslezský kraj ve výši 50 % uznatelných nákladů. 

logo_msk


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 12:08
Autor: Správce Webu