Obsah

Orgány zajišťující připravenost na řešení krizových situací

M. ORGÁNY URČENÉ OBCE KRAVAŘE ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘIPRAVENOST NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Bezpečnostní rada:

 • Bezpečnostní rada určené obce Kravaře byla zřízena dle § 21 odst.2 b) zákona č.240/2000 Sb.
 • Bezpečnostní rada města je stálým poradním orgánem starosty v oblasti obrany a bezpečnosti.
 • Bezpečnostní rada určené obce Kravaře je koordinační orgán pro přípravu na řešení krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře.
 • Bezpečnostní rada má 8 členů.

Krizový štáb:

 • Poslání, obsah činnosti a složení krizového štábu vyplývají z ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Krizový štáb určené obce Kravaře byl zřízen jako pracovní orgán starosty k řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 • Členy krizového štábu určené obce Kravaře jsou členové bezpečnostní rady města a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.
 • Stálá pracovní skupina krizového štábu určené obce Kravaře je tvořena pracovníky městského úřadu, zástupci složek IZS a odborníky s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
 • Vedoucím krizového štábu je starosta města. Ten podle druhu krizové situace nebo mimořádné události rozhoduje o uvedení stálé pracovní skupiny krizového štábu nebo její části do pracovního stavu.

Vedoucí krizového štábu - starosta dává pokyn ke svolání a činnosti krizového štábu:

 • Při řešení krizové situace a ke zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu.
 • Při koordinaci záchranných a likvidačních prací v souvislosti s řešením mimořádné události, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal nebo po vyhlášení krizového stavu vyšším územně správným orgánem.
 • Při taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných k ověření činností při řešení krizové situace nebo koordinaci záchranných a likvidačních prací.

Odkazy:

Civilní nouzová připravenost - http://www.hzscr.cz/

První pomoc - http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc