Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Místní poplatek

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“)

  • poplatek pro rok 2024 činí 800,- Kč na jednu osobu dle OZV ze dne 6.12.2023
  • poplatek je splatný od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024
  • každá osoba obdrží do schránky koncem ledna fakturu s variabilním symbolem, kterou lze uhradit těmito způsoby:

Způsob úhrady

  • QR kódem, splatnost je nastavena na 30. 4. 2023
  • bezhotovostní úhrada bankovním převodem: na č. účtu 1846631329/0800, je třeba znát variabilní symbol, který má každá osoba odlišný, variabilní symbol je uveden na faktuře, kterou obdržíte do schránky, úhradu zašlete na každý variabilní symbol jednotlivě
  • hotově nebo platební kartou na pokladně: v kanceláři č. 232, 1. patro, budova MěÚ Kravaře, Náměstí 405/43, fakturu vezměte s sebou, pro identifikaci platby je nutno uvést variabilní symbol, platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu, za nezletilé děti zajišťují platbu jejich zákonní zástupci.

Kdo je ze zákona povinen hradit poplatek?

  • každá fyzická osoba přihlášená ve městě,
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Formulář pro přihlášení (Formulář k ohlašovací povinnosti) lze najít na stránkách Kravař v sekci: pro občany, dokumenty ke stažení, formuláře, formuláře odbor MH.

Osvobození a úlevy

Podklady potřebné doložit k žádosti o osvobození nebo úlevě od místního poplatku za systém odpadového hospodářství dle platné obecné závazné vyhlášky:
Formulář pro osvobození (Formulář k ohlašovací povinnosti) lze najít na stránkách Kravař v sekci: pro občany, dokumenty ke stažení, formuláře, formuláře odbor MH.

(1)    Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:
   a)    poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, nutno doložit doklad o zaplacení v jiné obci, nebo nájemní smlouvu o pobytu v jiné obci, ve které je uvedeno, že součástí nájmu je zároveň i poplatek za svoz odpadu.
   b)    umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, nutno doložit doklad o umístění do tohoto zařízení,
   c)    umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nutno doložit doklad o umístění do tohoto zařízení,
   d)    umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nutno doložit doklad o umístění do tohoto zařízení,
   e)    na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení, doloží správce daně v součinnosti se sociálním odborem z moci úřední.

(2)    Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která
   a)    je narozená v příslušném kalendářním roce, doloží správce daně v součinnosti s matrikou z moci úřední,
   b)    je přihlášena na adrese ohlašovny Městského úřadu Kravaře, Náměstí  405/43, Kravaře a na území města se nezdržuje, doloží správce daně v součinnosti s matrikou z moci úřední,
   c)    se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje mimo území České republiky, nutno doložit doklad o zaměstnání od zaměstnavatele platný v daném roce, stručně přeložený do češtiny, nebo doklad o pobytu v cizině, např. nájemní smlouva o pobytu platná v daném roce, stručně přeložená do češtiny, nebo zdravotní kartička platná v cizině pro daný rok.

(3)    Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je
   a)    studentem střední a vysoké školy a zároveň je po dobu studia ubytována mimo území města Kravaře a to ve výši  50%, nutno doložit doklad o studiu platný pro daný rok
   b)    osobou, které byl přiznán příspěvek dle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, včetně společně posuzovaných osob a to ve výši 50%, nutno doložit potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí.

(4)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
10
3
10
4
11
5
15
6
16
7
12
8
12
9
13
10
12
11
12
12
18
13
19
14
17
15
11
16
11
17
13
18
12
19
16
20
18
21
15
22
12
23
12
24
12
25
12
26
17
27
15
28
14
29
10
30
10
31
10
1
12
2
12
3
14
4
12

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 28 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 29/17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 32/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/18 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:15
DNES:846
TÝDEN:6832
CELKEM:2517168

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa