Obsah

Pravidla pro vydávání známek na ODPAD

Doporučená pravidla pro vydávání známek na nádoby pro komunální odpad a bioodpad od roku 2022.

 

1.) Komunální odpad - nádoba 110,120 l: :

počet nádob na rodinný dům nebo byt v bytovém domě pro

  • 1-4 osoby – 1 nádoba + 1 známka, duben až listopad svoz 1x 14 dnů, prosinec až březen svoz 1 x týdně,
  • od 5 osob výše – za každé 4 osoby 1 nádoba navíc + 1 známka.

 

2) Bioodpad - nádoba 240 l:

O 1 Bio popelnici a 1 známku na 1 nemovitost (1 rodinný dům nebo 4 byty v bytovém domě) přihlášenou k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství žádá majitel nemovitosti, četnost svozu duben až listopad svoz 1x 14 dnů.

 

3) Doplňkové známky na komunální odpad – nádoba 110, 120 l:

  • pro rodiny s dětmi do věku 2 let používající dětské pleny – 1 známka navíc – četnost svozu 1x 14 dnů. Známka je platná 1 rok,
  • pro rodiny, kde dospělá osoba používá pleny – 1 známka navíc – četnost svozu 1x 14 dnů. Známka je platná 1 rok.

 

4) Stavba k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům trvale neobydlený, kde není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba:

majitel nemovitosti obdrží po úhradě poplatku 1 známku na komunální odpad a 1 známku na bioodpad.

 

5) Osoba, která není přihlášena k pobytu (nemá trvalý pobyt ve městě) a chce využívat systém odpadového hospodářství ve městě:

- osoba, která nemá trvalý pobyt ve městě, nebo má úřední adresu, může zaplatit    stanovený poplatek za odpad,

-  majitel nebo správce nemovitosti, kterou obývají osoby, které nejsou přihlášeny k trvalému pobytu, zajistí seznam osob a zaplatí stanovený poplatek za tyto osoby.

 

Tato pravidla byla schválena na 61. schůzi Rady města konané dne 7. 2. 2022.