Obsah

Sběrný dvůr

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Informace o provozní době

Název zařízení: Sběrný dvůr Kravaře

Adresa: areál na ulici Tyršova 5, Kravaře

Provozovatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292

Zodpovědná osoba: Petr Weczerek, tel.: 778 421 114

 

Provozní doba (letní) od 1. 4. do 31. 10.:

Úterý 08:00 - 17:00
Čtvrtek 12:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 12:00

 

Provozní doba (zimní) od 1.11. do 31.3.:

Úterý 08:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 12:00

 

Seznam odpadů, pro které je zařízení určeno:
 

Odpady kategorie "N"

Kód odpadu Název odpadu Kategorie
15 Odpadní obaly  
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených) čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné N
16 Odpady jinak neurčené  
16 06 01 Olověné akumulátory N
20 Komunální odpady  
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (pouze v případě nekompletnosti zařízení) N
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N

 

Odpady kategorie "O"

Kód odpadu Název odpadu Kategorie
15 01 05 Kompozitní materiály O
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo, barevné, čiré O
20 01 39 Plasty O
20 02 01 Biologický rozložitelný odpad O
20 03 07 Objemný odpad O
20 01 11 Oděvy O
20 01 40 Kovy O
20 01 12 Textilní materiály O
16 06 04 Alkalické baterie O
20 01 36 Vyřazené drobné elektrické a elektronické zařízení (nekompletní) O
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 25 Jedlý olej a tuk O

 

Elektrozařízení určená ke zpětnému odběru - zářivky, úsporky, televize, monitory, fény, ledničky, počítače, přehrávače, mobily, mikrovlnné trouby, hračky a další zařízení.

Ve sběrném dvoře NEBUDE ODEBÍRÁNO:

  • Stavební suť - (odebírá - DK1, Štěpánkovická, Kravaře)
  • Pneumatiky  – (odebírají pneuservisy)
  • Větve stromů s listím nebo čerstvě pokácené túje, listí