Obsah

Velkoobjemový bioodpad

Občané mají možnost zlikvidovat nárazové větší množství bioodpadu, jedná se o prořezy křovin a stromů vhodných ke štěpkování. (Větve stromů s listím nebo čerstvě pokácené túje ke štěpkování vhodné nejsou). Tento bioodpad je možno předat do velkoobjemových kontejnerů sběrného dvora v areálu Tyršovy ulice č. 5 v rámci provozní doby. Mimo stanovené termíny je předání bioodpadu možné pouze po telefonické domluvě, a to v pracovních dnech od 7:00-14:00 hod. na tel. 778 421 114. Na vyžádání je při větším množství výše uvedeného bioodpadu možno štěpkovat přímo na místě. Bližší informace také na telefonu 778 421 114.

Ceník poskytovaných služeb
Přistavení kontejnerů (objemný bioodpad – listí, jehličí, zbytky tújí):
4 m3 kontejner 1 500 Kč – dřeviny jinak nevyužitelné – túje, jehličnany, větve s listím, tenké větve
4 m3 kontejner 900 Kč – traviny, plevel, zbytky ovoce a zeleniny
(cena zahrnuje přistavení kontejneru, kilometrovné do Bolatic na kompostárnu -  20  km, odvoz, likvidaci bioodpadu).
Za každý další den účtujeme za pronájem kontejneru                                         50 Kč/den

Další přesuny kontejnerem pro bioodpad 4 m3 kontejner                                 20 Kč/km

Při návozu menšího množství do sběrného dvora vozíkem cena:
1 m3 - 400 Kč – dřeviny jinak nevyužitelné – túje, jehličnany, větve s listím, tenké větve
1 m3 - 250 Kč – traviny, plevel, zbytky ovoce a zeleniny                 

Cena byla stanovena zasedáním rady města č. 10 ze dne 10. 4. 2019.