Obsah

Pobyt ukrajinských občanů – jak postupovat

Pro ukrajinské občany zřídilo Ministerstvo vnitra ČR telefonickou linku, která funguje nonstop: +420 974 801 802 a e‑mail: ukrajina@mvcr.cz.

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně se předpokládá, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum.

Všichni cizinci musí splnit svou registrační povinnost

Pro tyto potřeby bylo v Ostravě zřízeno Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu v Ostravě, které sídlí prozatím na ulici Červeného kříže 4 (tel: 771 235 223).
Lidé se tam zaregistrují a zřídí si zdravotní pojištění. Získají tu také vše potřebné pro ubytování.
Během víkendu se prostory ostravského očkovacího centra Černá louka přestaví na nové Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu. Naposledy se tady očkuje v pátek 4. března.

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy je připravená možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toto vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP (Odbor azylové a migrační politiky) před skončením platnosti stávajícího víza. Uděluje se na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na úřadu práce o povolení k zaměstnání.