Obsah

Technologické centrum ORP Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812.

logo_eu_mmr

Popis projektu

Projekt Technologické centrum ORP Kravaře je investičním projektem zaměřeným na modernizaci veřejné správy a zkvalitnění služeb veřejné správy prostřednictvím vytvoření technologického centra, zajištění elektronické spisové služby pro obce a jimi zřizované organizace ve správním obvodu ORP Kravaře a vnitřní integrace Městského úřadu Kravaře.

 

Zapadá zcela do strategie zavádění eGovernmentu ve veřejné správě. Navazuje na strategické dokumenty Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 (EVS), Strategii rozvoje služeb pro „informační společnost“, Strategii implementace eGovernment do území a platnou legislativu. V návaznosti na tyto strategické dokumenty byl také zpracován Koncept eGovernmentu služeb ve správním obvodu ORP města Kravaře, který identifikuje samotné cíle zavádění eGovernmentu, ale i kroky k jejich dosažení v ORP Kravaře. Tento dokument slouží jako klíčový podklad pro projekt Technologické centrum ORP Kravaře.

 

Realizace projektu

Projekt probíhá v období od 1. února 2010 do 30. července 2014 a je rozdělen do tří částí:

vybudování technologického centra spočívající v dodávce potřebného hardwarového a softwarového vybavení,

pořízení Hostované spisové služby a upgrade stávající spisové služby města Kravaře,

provedení vnitřní integrace účadu spočívající v propojení různých hardwarových a softwarových produktů do jednoho komunikujícího systému.

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje 6 161 872,00
Příspěvek ze strukturálních fondů 5 237 591,20 Kč (85%)
Vlastní zdroje města 924 280,80 Kč (15%)

 


Cíl projektu

Cílem plánovaných změn je zefektivnění výkonu veřejné správy města Kravaře, jeho příspěvkových organizací a obcí ve správním obvodu z hlediska efektivity řízení chodu Městského úřadu Kravaře a poskytování veřejných služeb směrem k občanům a právnickým osobám, které by mělo být rychlejší, snadnější, transparentnější a spolehlivější. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, které budou v rámci projektu pořízeny, implementovány a uvedeny do provozu. Rychlejší a transparentnější komunikace s občany a právnickými osobami významně přispěje k zlepšení vztahu občan vs. veřejná správa a podpoří dosažení strategického cíle „přátelských veřejných služeb“.

 

Kontakty na projektového manažera

Funkce Jméno  Telefon Mobil Email
Projektový manažer Ing. Marcel Hahn 553 777 950 605 253 221 marcel.hahn@kravare.cz

 

Propagační letáky:

Název dokumentu Soubor
Leták - informace o průběhu projektu - Týdeník  REGION - 7.5.2013 zde ke stažení
Leták - informace o ukončení projektu - OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ denník - 16.9.2014 zde ke stažení
Leták - informace o ukončení projektu - Besedník - Zpravodaj města Kravaře - září 2014 zde ke stažení

 

 

Stav projektu k 23.4.2013

V současné době se projekt nachází ve fázi realizace, kdy bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele potřebného hardwarového a softwarového vybavení technologického centra a byla pořízena hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace města Kravaře a obce ve správním obvodu ORP Kravaře.

Dodavatelem hardwarového a softwarového vybavení se stala společnost AutoCont CZ a.s.

Dodavatelem hostované spisové služby se stala společnost GORDIC spol. s r. o.

Projekt bude dále pokračovat rozšířením stávající spisové služby města Kravaře, tak aby byla spisová služba efektivnější a přínosnější. Následně provedeme vnitřní integraci úřadu, která bude spočívat v propojení různých hardwarových a softwarových produktů do jednoho komunikujícího systému.

 

Záznam z podpisu smluv k veřejné zakázce "Nákup HW a SW a hostované ESS"

 

Stav projektu k 19.8.2013

První část projektu, tj. hardware a software technologického centra byl pořízen a zprovozněn. Technologické centrum je tak připraveno poskytovat potřebné služby cílové skupině. Hostovaná spisová služba (ESS) byla implementována do technologického centra, je plně funkční a proběhlo několik školení pro uživatele z řad obcí a příspěvkových organizací. Proškolení uživatelé začínají s hostovanou ESS pracovat.

Projekt se stále nachází ve fázi realizace. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele rozšíření stávající spisové služby (ESS) města Kravaře.

Dodavatelem rozšíření stávající spisové služby města Kravaře se stala společnost GORDIC spol. s r. o.

V současné době probíhá implementace rozšíření ESS města Kravaře v prostředí technologického centra.

 

Stav projektu k 30.7.2014

Realizace projektu byla ukončena. Proběhla všechna výběrová řízení a bylo pořízeno a implementováno potřebné hardwarové a softwarové vybavení. Bylo ukončeno výběrové řízení na vnitřní integraci úřadu. Dodavateli jednotlivých části se staly společnosti:

AutoCont CZ a.s. - skenovací linka a software na vytěžování dokumentů

AutoCont CZ a.s. - kancelářský software

Emos spol. s r.o. - docházkový systém

GORDIC spol. s r. o. - software na tvorbu aktivních formulářů

GORDIC spol. s r. o. – převodní můstek pro převod dat SmVaK

 

Veřejné zakázky

V rámci realizace projektu se počítá s realizací tří veřejných zakázek. Informace o jejich průběhu jsou zveřejňovány na profilu zadavatele města Kravaře: https://profily-zadavatelu.cz/profil/00300292 - platný do 29.8.2017. Nový profil zadavatele města Kravaře platný od 29.8.2017: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/mesto-kravare 

 

Hostovaná spisová služba

Pro obce ve správním obvoru ORP Kravaře, jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace města Kravaře je připravena produkční a testovací verze Hostované spisové služby, které jsou přístupné z následujících webových stránek: http://tckr.kravare.cz

Pro získání přístupových údajů kontaktujte projektového manažera Ing. Marcela Hahna viz výše.

 

Ukončení projektu

Realizace projektu byla dne 30.7.2014 ukončena a všechny tři části projektu přispívají k efektivnějšímu výkonu veřejné správy města Kravaře, jeho příspěvkových organizací a obcí ve správním obvodu. Poskytování veřejných služeb směrem k občanům a právnickým osobám je nyní rychlejší, snadnější, transparentnější a spolehlivější.

 

Záznam ze slavnostního ukončení realizace projektu

Projekt "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře"

je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.Vytvořeno: 11. 2. 2018
Poslední aktualizace: 30. 7. 2018 13:04
Autor: Správce Webu