Obsah

Dokumenty

Směrnice a provozní řády

  Platnost od Soubor
Směrnice č. 54 Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace 1.1.2014 Směrnice+čestné prohlášení
    Příloha č.1:Žádost o přidělení
    Příloha č.2:Ekonomické shrnutí projektu
Směrnice č. 40 Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene 1.4.2013 PDF
Směrnice č. 41 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 1.8.2019 PDF
Směrnice č. 41 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností - záznam o podání stížnosti 1.8.2019 PDF
Provozní řád internetových stanic Městské knihovny Kravaře 7.3.2013 odkaz