Obsah

Oddělení kultury

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Postavení základní úloha oddělení

Oddělení kultury zabezpečuje úlohy v oblasti kulturní a prezentace města. Základní činnosti je zajištění kulturních a společenských akcí, vydávání místního tisku, zajištění služeb a provozu knihovny, zámku a muzea. Disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného a upraveného rozpočtu kapitol oddělení kultury.

Členění oddělení

 • Úsek kultury
 • Úsek knihovny
 • Úsek správy a údržby zámku a knihovny

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

Úsek zajišťování kulturních a společenských akcí

 • pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a kurzy,
 • sjednává vystoupení profesionálních umělců,
 • spolupracuje se spolky a zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci při přípravě kulturních a společenských akcí,
 • zajišťuje a koordinuje kulturní a společenské akce ve městě pořádaných městem,
 • organizuje činnost spojené s akcemi pořádanými ve spolupráci s družebními zahraničními obcemi.

Úsek knihovny

 • provozuje městskou knihovnu,
 • zabezpečuje metodickou pomoc okolním knihovnám,
 • pořádá vzdělávací a kulturní akce.

Úsek tvorby a vydávání místního tisku – „Besedníku“

 • se podílí na vydávání měsíčního zpravodaje města Kravaře – Besedník,
 • zajišťuje podklady pro jednání redakční rady.

Úsek správy a údržby zámku a provoz muzea

 • provádí správu objektu, běžnou údržbu a opravy zámku a knihovny,
 • uklízí vnitřní prostory zámku a knihovny,
 • provádí údržbu venkovních přilehlých ploch,
 • zajišťuje průvodcovství v zámku a muzeu,
 • vypracovává smlouvy o krátkodobém pronájmu zámku,
 • vyvěšuje prapory dle zákona o užívání státních symbolů České republiky.

Úsek kroniky města

 • vypracovává a vydává kroniku města.

Vztah k příspěvkovým organizacím a Městské policii:

 • Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a městskou policii při zabezpečování kulturních akcí.

Vztah k jiným právnickým osobám:

 • Spolupracuje při zabezpečování své činnosti se spolky a organizacemi.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
ŠTĚDROŇOVÁ Kateřina, DiS. referent oddělení kultury, úsek kultury 553 777 971
KERLINOVÁ Lenka referent oddělení kultury, redaktor besedníku 553 777 973
HŘÍBKOVÁ Silvie, Ing. vedoucí oddělení 553777970
HUDEČKOVÁ Irena pracovník INFOCENTRA 553777955
ŠEVČÍKOVÁ Monika knihovnice, úsek knihovny 553 777 975