Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Úsek památkové péče

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
  • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů,
  • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
  • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
  • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
  • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
  • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1),
  • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
  • plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem,
 • se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.
 • podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.
 • Řeší porušení povinností vyplývajících ze zákona o státní památkové péči právnickými, fyzickými osobami při výkonu podnikání a fyzickými osobami a za toto porušení ukládá pokuty.

Obec

 • pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Obec vychází přitom z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče,
 • může podle místních podmínek po projednání s obecním úřadem obce s rozšířenou působností zřídit právnickou osobu nebo organizační složku pro obnovu kulturních památek.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
9
29
6
30
7
1
10
2
14
3
17
4
4
5
3
6
5
7
6
8
5
9
12
10
8
11
4
12
4
13
4
14
4
15
6
16
5
17
6
18
4
19
4
20
5
21
4
22
4
23
5
24
5
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
7

Aktuální počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -7 °C
sobota 9. 12. zataženo 0/-3 °C
neděle 10. 12. déšť se sněhem 2/0 °C
pondělí 11. 12. slabý déšť 3/2 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:230
TÝDEN:5550
CELKEM:2194567

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa