Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Úsek památkové péče

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
  • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů,
  • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
  • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
  • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
  • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
  • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1),
  • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
  • plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem,
 • se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.
 • podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.
 • Řeší porušení povinností vyplývajících ze zákona o státní památkové péči právnickými, fyzickými osobami při výkonu podnikání a fyzickými osobami a za toto porušení ukládá pokuty.

Obec

 • pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Obec vychází přitom z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče,
 • může podle místních podmínek po projednání s obecním úřadem obce s rozšířenou působností zřídit právnickou osobu nebo organizační složku pro obnovu kulturních památek.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
18
1
7
2
7
3
6
4
13
5
8
6
6
7
6
8
7
9
7
10
6
11
13
12
10
13
7
14
8
15
9
16
10
17
13
18
13
19
11
20
10
21
11
22
10
23
11
24
12
25
23
26
14
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
16
2
10

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 20 °C 10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 23/12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 19/13 °C
sobota 1. 6. déšť 16/12 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:1181
TÝDEN:3775
CELKEM:2454020

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa