Obsah

Proměny města

Odbor MH a investiční výstavby

Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
ZŠ Kravaře - nová střecha na přístavbě   2006   20 1 546 560,- 1 546 560,-
ZŠ Kravaře - plynofikace tělocvičny   2006     118 317,- 118 317,-
Tyršova 5 - výměna oken v dílnách   2006     145 192,- 145 192,-
Hřbitov Kouty - úprava chodníků a nový živý plot   2006     119 924,- 119 924,-
CELKEM         1 929 993,- 1 929 993,-
             
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV Fond soudržnosti EU 2007-2010 11 977 746,- EUR
použitý kurz
1 EUR=26,80 Kč
321 0063 359,- Kč
80 2 994 437,- EUR
80 250 911,- Kč
14 972 183,- EUR
401 254 270,- Kč
MŠ Kouty - sanace střechy a izolace balkonu   2007     100 000,- 100 000,-
Hřbitov Kouty - oprava márnice   2007     66 000,- 66 000,-
Tyršova 5 - oprava skladu   2007     170 000,- 170 000,-
Aquapark Kravaře Ministerstvo financí 2007 72 746 670,- 62 45 000 000,- 117 746 670,-
CELKEM     393 750 029,-   125 586 911,- 519 336 940,-
             
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Úprava přístupů, přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce - DSH 6 Moravskoslezský kraj 2008 799 658,- 75 266 553,- 1 066 211,-
ZŠ Kouty - školní hřiště   2008     4 334 736,- 4 334 736,-
Dětské hřiště BULY ARENA   2008     1 000 000,- 1 000 000,-
Vstupní dveře do budovy Policie ČR   2008     71 457,- 71 457,-
CELKEM     799 658,-   5 672 746,- 6 472 404,-
             
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Zateplení budovy a výměna oken v ZŠ Kravaře FM EHP / N 2009 9 757 730,- 85 1 721 952,- 11 479 682,-
Oprava všech komunikací ve městě   2009     58 514 461,- 58 514 461,-
MŠ Petra z Kravař - rekonstrukce 1.etapa   2009     8 698 830,- 8 698 830,-
MŠ Kouty - oprava podlahy   2009     60 000,- 60 000,-
ZŠ Kravaře - výměna mříží v tělocvičně   2009     180 214,- 180 214,-
ZUŠ Dvořisko - rekonstrukce spojovací chodby   2009     150 000,- 150 000,-
Prodloužení dešťové kanalizace ul.Novodvorská   2009     197 000,- 197 000,-
Domov pro seniory sv. Hedviky - provozní budova   2009     3 000 000,- 3 000 000,-
CELKEM     9 757 730,-   72 522 457,- 82 280 187,-
             
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Sanace budovy hasičské zbrojnice v Koutech   2010     519 034,- 519 034,-
Výměna oken v budově MěÚ Kravaře Státní zemědělský investiční fond 2010 585 000,- 47,4 650 734,- 1 235 734,-
MŠ Petra z Kravař -rekonstrukce II.etapa   2010     3 357 759,- 3 357 759,-
ZŠ Kravaře II.etapa - tělocvična, družina, střecha  FM EHP / N 2010  4 250 000,- 85 750 000,- 5 000 000,-
Oprava věžičky MěÚ Kravaře Státní zemědělský investiční fond 2010 501 594,- 78,3 138 879,- 640 473,-
Kruhový objezd Ředitelství silnic a dálnic 2010 24 500 000,-      
CELKEM     29 836 594,-   5 416 406,- 35 253 000,-
             
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
CELKEM za období 2006 - 2010     434 144 011,-   211 128 513,- 645 272 524,-