Obsah

Proměny města

Odbor výstavby a územního plánování

Název akce Poskytvatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Územní plán obce Kravaře - změna č.4   2006-
2008
    126 080,-  126 080,- 
Územní plán obce Kravaře - změna č.5   2008-
2010
    88 179,- 88 179,-
Územní plán obce Kravaře - změna č.6   2010-
probíhá
    95 040,- 95 040,-
CELKEM         309 299,- 309 299,-
             
Název akce Poskytvatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Územní studie "Böhmova"   2007     113 050,- 113 050,-
Územní studie "U Hranic"   2007 - 2008     149 940,- 149 940,-
Územní studie "Pod Drahou" Hrazeno žadatelem 2008 178 500,- 100 0,- 178 500,-
Územně analytické podklady IOP - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 2008 1 031 730,-
(876 970,- EU
154 760,- st. rozpočet
47,48 1 141 091,- 2 172 821,-
Územní studie "Mírová"   2009     41 650,- 41 650,-
Územní studie "Za Dědinou"   2009 -
2010
    310 320,-  310 320,- 
Územně analytické podklady -aktualizace   2010     288 000,- 288 000,-
CELKEM     1 210 230,-   2 044 051,- 3 254 281,-
             
Název akce Poskytvatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Inženýrské objekty v lokalitě "Böhmová"   2007-
probíhá
    765 646,- 765 646,-
Inženýrské objekty v lokalitě "U Hranic" DUR   2008-
2010
    769 692,- 769 692,-
CELKEM         1 535 338,- 1 535 338,-
             
Název akce Poskytvatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
CELKEM za volební období 2006 - 2010     13 745 131,-   3 249 657,- 16 994 788,-