Obsah

Bezpečnost bez hranic

Typ: ostatní
logotyp_czplMěsto Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 - 2013, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, na realizaci projektu "Bezpečnost bez hranic" reg. číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02614.

logotyp_czpl

Popis projektu:

Předmětem projektu je prostřednictvím spolupráce mezi městy Kravaře a Ratiboří vytvořit podmínky pro vzájemné sbližování obyvatelstva na obou stranách hranice. Toto sbližování se bude realizovat na poli velmi přínosném a potřebném. Jedná se o problematiku poskytování první pomoci.

Možnost nabízené spolupráce bude mobilizovat partnery k hledání řešení v situacích, které mohou přispět k efektivnější reakci na hrozby vyplývající z mimořádných událostí a katastrof. Projekt přispěje k zajištění řádné úrovně připravenosti profesionálních složek, ale také běžné veřejnosti při poskytování první pomoci.

Díky přeshraničnímu projektu může dojít mezi partnery k výměně cenných zkušeností, navázání ještě užší spolupráce. Toto vše může sehrát klíčovou roli při možných společných zásazích v terénu na obou stranách hranice a přispět tak k efektivní záchraně životů a majetku obyvatel Slezska. Kromě nutnosti zlepšit kvalitu záchranářských prací je vážným problémem nedostatek zařízení k poskytování první pomoci. Projekt řeší i tento problém.

Součástí projektu je nákup vybavení (čtyř defibrilátorů a jedné resuscitační figuríny), které budou nejprve sloužit ke školení první pomoci profesionálních složek za společné účasti obou partnerů a také k zaškolení veřejnosti z řad občanů Kravař. Po ukončení projektu budou tyto předměty sloužit k nasazení v krizových situacích či dalšímu vzdělávání. K ověření znalostí a návyků při poskytování první pomoci se jako vyvrcholení projektu uskuteční za účasti široké veřejnosti soutěž družstev. Toto cvičení se bude konat nejprve na české straně hranice.

Při závěrečném společném cvičení v Ratiboři pak také dojde k podpisu dohody obou měst, která bude řešit další vzájemnou spolupráci při společných školeních a cvičeních.

Abychom zajistili co největší informovanost občanů a zvýšili zájem o tuto problematiku, obdrží účastníci tašku první pomoci (obsahem budou jednak základní pomůcky pro první pomoc, ale také potřebné informace k jejímu poskytování).

Realizace projektu: probíhá v období od listopadu 2011 do prosince 2012

 

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje 16 419,00 EUR
Příspěvek z ERDF 13 956,00 EUR (85%)
Vlastní zdroje města 2463,00 EUR (15%)

 

Investiční akce-Bezpečnost bez hranic

 


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 10:10
Autor: Správce Webu