Obsah

Cestovní ruch

Typ: ostatní
MĚSTO KRAVAŘE ZÍSKALO FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI DVOU PROJEKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Využili jsme možnosti získání finančních prostředků z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013. Jedná se o celkem dva projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu a partnerem se stalo město Ratiboř. Dotace, která nám byla na realizace přislíbena činí celkem 36 309,19 EUR a město se bude na spolufinancování podílet částkou 6 407,52 EUR.

Záměrem prvního projektu „Kravaře – Ratiboř blížeji – Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kravařích“ je potřeba koncepčního řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu v Kravařích a okolí. V Kravařích a okolí se nalézá řada turistických atraktivit, které nejsou v dostatečné míře využívány. Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kravařích na léta 2010 – 2017, která vznikne a na jejíž realizaci právě spolupracujeme se společností DC Vision s.r.o., tak umožní identifikaci rozvojových  potřeb regionu, vytvoří kapacitu pro nové přeshraniční projekty a podpoří tak budoucí rozvoj spolupráce mezi komunitami a úroveň společenských, kulturních a ekonomických vztahů na obou stranách hranice.

 

Druhým projektem „Kravaře – Ratiboř blížeji – Informační podpora cestovního ruchu“, je podpora česko – polské přeshraniční spolupráce mezi městy Kravaře a Ratiboř v oblasti podpory a propagace stávajících i nových produktů cestovního ruchu, volnočasových aktivit a nabídky lokálních poskytovatelů služeb. Tento projekt navazuje na projekt Kravaře – Ratiboř blížeji – Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kravařích. Koncepce bude definovat 5 tématických okruhů – východisek pro tvorbu 5 základních typů tématicky zaměřených propagačních brožur. Propagační brožury budou přeloženy do 3 jazyků (PJ, AJ, NJ) a budou prezentovat aktuální nabídku produktů cestovního ruchu města Kravaře a Ratiboř. Cílem tohoto druhého projektu je především zvýšení atraktivity obou regionů pro potenciální návštěvníky, přehlednost, aktuálnost a úplnost informací v nabídce lokálních poskytovatelů služeb pro potenciální uživatele, zvýšení informovanosti obyvatel obou měst a blízkého okolí o nabízených službách.

 

Pro občany obou měst jsou tyto projekty příležitostí ke zvýšení vlastní informovanosti a atraktivity jejich bydliště a blízkého okolí. Lokální poskytovatelé služeb tak využijí výstupy projektů k nabídce svých služeb širšímu okruhu veřejnosti a potenciální investoři tak mohou získat aktuální přehled o rozvoji a fungování cestovního ruchu v obou městech a jejich blízkém okolí. Pevně věříme, že pro Českou republiku, Polsko a EU představují oba tyto projekty zvýšení jejich turistické atraktivity.

Michaela Janik, DiS.
referentka oddělení speciálních činností a služeb


Přílohy

Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 12:03
Autor: Správce Webu