Obsah

Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře

Typ: ostatní
Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09478.

Logo projektu

Projekt Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře je investičním projektem zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy. Nezbytnou podmínkou pro zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií v území je vytvoření kvalitní technologické a komunikační infrastruktury. Projekt navazuje na projekt „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře“, realizovaný v letech 2010 - 2014,

Cílem je modernizace veřejné správy a zkvalitnění služeb veřejné správy prostřednictvím konsolidace ICT prostředí Města Kravaře, elektronizace vybraných agend a procesů Města Kravaře, jako je zavedení Portálu občana, Portálu úředníka, IS pro veřejné zakázky a IS pro vedení agendy rady a zastupitelstva města a v neposlední řadě prostřednictvím zajištění bezpečnosti Technologického centra ORP a posílení bezpečnosti dat.

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje 3 842 706,00Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů 3 266 300,00Kč (85%)
Vlastní zdroje města 576 406,00 Kč (15%)

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu www.kravare.cz/konsolidaceict


Vytvořeno: 17. 10. 2018
Poslední aktualizace: 17. 10. 2018 13:04
Autor: Ing. Marcel Hahn