Obsah

Sociálně terapeutická dílna

Typ: ostatní
Logo IROPCílem projektu je zvýšit dostupnost sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím vytvoření nového kvalitního zázemí pro poskytování ambulantní sociální služby.

Logo IROP

Cílem projektu je zvýšit dostupnost sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím vytvoření nového kvalitního zázemí pro poskytování ambulantní sociální služby - Sociálně terapeutické dílny.

Výsledkem projektu bude zrekonstruovaný stávající objekt, kde budou naplňovány potřeby klientů této služby. Bude vytvořeno kvalitní zázemí pro novou sociální službu, tak aby mohla být realizována podle moderních standardů sociální práce a v souladu s individuálními potřebami jednotlivých klientů. Zároveň bude projekt plnit důležitou preventivní funkci a chránit klienty před sociálním vyloučením. Navíc bude vyvíjet aktivity zajišťující zvyšování obecného povědomí o problémech života ohrožených skupin osob, jejich potřebách i problematice soužití v rámci "města".

Sociálně terapeutická dílna pomůže obnovit či zlepšit klientům jejich pracovní návyky a pracovní dovednosti. Pomůže se zapojením klientů do běžného života, podpoří a zachová jejich soběstačnost, schopnosti a dovednosti, podpoří sociální začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, zajištění důstojného života v bezpečném prostředí a poskytování kvalitní a pozorné péče.

Služba bude mít okamžitou kapacitu 12 klientů, přičemž předpokadem je, že ji využije 26 klientů ročně.

 

Dotace: 8 751 264 kč
Vlastní zdroje: 460 592 Kč

 


Vytvořeno: 5. 10. 2021
Poslední aktualizace: 5. 10. 2021 09:47
Autor: Dagmar Vitásková