Obsah

Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"

Typ: ostatní
Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"

logo eu a mmr

Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"
V rámci projektu jsou zpracovány dvě území studie:

  1. Územní studie „Náměstí“, která je zaměřená na ucelené koncepční řešení veřejného prostoru za účelem zatraktivnění historického centra města.
  2. Územní studie "Mezivodky - Zámecký park" je zaměřená na území v záplavovém území a úkolem je nalézt vyšší intenzitu rekreačního využití území a jeho zapojení do systému cestovního ruchu.

Hlavní cíl projektu:

  1. Územní studie "Náměstí"- Cílem této části projektu je zpracování územní studie zaměřené na ucelené koncepční řešení veřejného prostoru za účelem zatraktivnění historického centra města. Územní studie je zaměřena zejména na možnost nového řešení organizace dopravy s tím, že budou preferovány nejlepší podmínky pro pěší, případně pro cyklisty.
  2. Územní studie "Mezivodky - Zámecký park" - Cílem této části projektu je zpracování územní studie, která bude zaměřena na lokalitu, která je z hlediska urbanistické struktury problémová (nachází se v záplavovém území), ale zároveň jsou zde vysoce vhodné přírodní, historické, kulturní a sociální podmínky pro rekreační aktivity. Cílem studie je nalézt ucelené koncepční řešení možností krátkodobé rekreace v ploše soustavy na sebe navazujících veřejných prostorů za účelem stanovení prostorových, funkčních a provozních vztahů jednotlivých veřejných prostranství a jejich hierarchie včetně stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla.

Projekt bude mít pozitivní dopad na oblast veřejné správy i pro město Kravaře samotné (získá nástroj pro ucelené koncepční řešení daných lokalit pro další rozvoj území), pro občany města Kravaře a okolních obcí. Významný přínos lze spatřit také ve vztahu k podnikatelskému sektoru (zejména lokalita „Mezivodky - Zámecky park“ skýtá nové využití pro rozvoj cestovního ruchu). Pozitivní dopad lze nalézt také pro Moravskoslezský kraj - město Kravaře má vzhledem ke své poloze a infrastruktuře potenciál přitáhnout více návštěvníků a zatraktivnit tak kraj jako celek.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004722
Název projektu: Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"
Výše dotace:  402 494,40 Kč
Vlastní zdroje: 44 721,60 Kč

 


Vytvořeno: 31. 7. 2018
Poslední aktualizace: 3. 9. 2018 11:29
Autor: