Obsah

Projektová dokumentace – Školní tělocvična při ZŠ Kravaře

Typ: ostatní
Logo Moravskoslezský krajProjektová dokumentace – Školní tělocvična při ZŠ Kravaře

Cílem projektu je vypracovat projektovou dokumentaci na "Školní tělocvičnu při ZŠ Kravaře" z důvodu velmi špatného technického stavu stávající tělocvičny. V současné době z bezpečnostních důvodů, nemůže být stávající tělocvična plně využívaná v období velkých nárazových větrů a v zimním období. Účelem je vypracovat projektovou dokumentaci, na základě které se postaví školní tělocvična, která bude mít velký přínos nejen pro žádky ZŠ Kravaře (cca 430 žáků), ale taky pro širokou veřejnost, sportovní kluby a spolky. Projekt bude řešit celkovou přestavbu školní tělocvičny. V první fázi se zpracuje zastavovací studie, která prověří možnosti využiti a umístění stavby. Na základě studie se bude postupně pořizovat dokumentace k dosažení stanoveného cíle.

Stávající školní tělocvična, která byla postavena v roce 1981, je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. Jedná se o typizovanou montovanou konstrukci. Tělocvična je jednopodlažní montovaná skeletová dřevěná budova o půdorysných rozměrech 32,9 x 29,0 m, výška stavby 8,2 m, světlá výška 6 - 7 m, hrací plocha 586,8 m. I když v roce 2010 došlo k částečným stavebním úpravám, které spočívaly ve vnějším zateplení obvodového pláště a výměně výplní stavebních otvorů, nedošlo ke zlepšení vnitřních prostorů objektu a dále u nich dochází k opotřebení.
Sociální zařízení neodpovídá hygienickým standardům, dochází k zatékání do objektu, je poškozený povrch sportovní podlahové plochy (jsou popraskané podkladní vrstvy a taky horní konečná povrchová úprava vykazuje značné poškození). Objekt prostorově neodpovídá požadavkům dnešních nejen školních tělesných aktivit.

Přínosy projektu:
- dojde k zlepšení občanské vybavenosti města, k významnému zvýšení kvality poskytovaných služeb
- dojde k rozšíření možnosti využití objektu pro florbalisty (pořádání florbalových turnajů a soutěží)
- tělocvična přispěje ke zvýšení pohybové aktivity dětí a mládeže
- dojde ke zvýšení atraktivity a rozšíření využití i v zimním období
- realizace bude mít význam nejen pro obyvatele města Kravař, ale i pro okolní obce, které budou moci objekt využívat
- stavba bude navržena jako ekologicky úsporná stavba, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí

Na projekt je poskytována finanční podpora (dotace) z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020.
 

Název projektu:

Projektová dokumentace – Školní tělocvična při ZŠ Kravaře

Dotace:

500 000 Kč

 

 

Logo Moravskoslezský kraj


Vytvořeno: 16. 4. 2021
Poslední aktualizace: 19. 4. 2021 11:17
Autor: Eva Hanzlíková