Obsah

Výkres problémů k řešení v ÚPD

uap_klad_listuMapa Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území v problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi. Problémy jsou rozděleny do skupin, které odpovídají členění SWOT analýzy rozboru udržitelného rozvoje území (textová část).

Přílohy:

Legenda

problemovy_vykres_legenda.pdf

Výkres problémů 15-23-21

problemovy_vykres_152321.pdf

Výkres problémů 15-32-15

problemovy_vykres_153215.pdf

Výkres problémů 15-32-20

problemovy_vykres_153220.pdf

Výkres problémů 15-41-01

problemovy_vykres_154101.pdf

Výkres problémů 15-41-02

problemovy_vykres_154102.pdf

Výkres problémů 15-41-06

problemovy_vykres_154106.pdf

Výkres problémů 15-41-07

problemovy_vykres_154107.pdf

Výkres problémů 15-41-08

problemovy_vykres_154108.pdf

Výkres problémů 15-41-11

problemovy_vykres_154111.pdf

Výkes problémů 15-41-12

problemovy_vykres_154112.pdf

Výkres problémů 15-41-13

problemovy_vykres_154113.pdf

Výkres problémů 15-41-16

problemovy_vykres_154116.pdf

Výkres problémů 15-41-17

problemovy_vykres_154117.pdf

Výkres problémů 15-41-21

problemovy_vykres_154121.pdf

Výkres problémů 15-41-22

problemovy_vykres_154122.pdf

Stránka

  • 1