Obsah

2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace ohledně odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informací (0,9 MB)

zadost_o_poskytnuti_informace_mukr12627_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Investiční plány na rok 2017 (0,6 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr-3235_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace ohledně dětského hřiště Kravaře - Dvořisko (1,3 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr4438_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace ohledně výše dotací (1,2 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr-4585_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů (0,4 MB)

zadost_o_poskytnuti_informace_mukr11649_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Způsob vymáhání nedoplatků (0,8 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr12242_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace a odpověď na dotazy ohledně přístupu města ke škodlivému ptactvu (0,8 MB)

zadost_o_poskytnuti_informace_mukr13850_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Majetková účast (0,5 MB)

zadost_o_poskytnuti_informace_mukr9041_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Výzkum (0,1 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr_18078_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Ochrana fyzických osob(0,4 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr_20506_2017.pdf

2016

Žádost o informace - Odbor financí (1.2 MB)

informace_dle_106_odbor_financi_mukr_11853_2016.pdf

Žádost o informace - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (0.3 MB)

informace_dle_106_zivotni_prostredi_mukr_8536_2016_zp.pdf.pdf

Žádost o informace - Kancelář tajemníka (1.25 MB)

informace_dle_106_kancelar_tajemnika_mukr_5943_2016.pdf

Žádost o informace - Odbor místního hospodářství a investiční výstavby (1.05 MB)

informace_dle_106_mistni_hospodarstvi_mukr_1933_2016.pdf

Žádost o informace - Odbor financí (449.79 kB)

informace_dle_106_odbor_finaci_3488_2016.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace o software spisové služby (354.17 kB)

informace_o_software_spisove_sluzby.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace právním vztahu o užívání obecního pozemku p.č. 551 (428 kB)

pravni_vztah_o_uzivani_obecniho_pozemku__pc_551.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Kopie požadovaných dokumentů (493 kB)

kopie-pozadovanych-dokumentu.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Poskytnutí informací, na základě jakých dokumentů byl nadregionální biokoridor zapracován do ÚP Kobeřice (392 kB)

106_zapracovani_biokoridoru_up_koberice.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Povolení stavby terasy a kanalizační přípojky k rodinnému domu (419 kB)

106_povoleni_stavby_terasy.pdf

Stránka