Obsah

2020

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Průměrný počet zkoušek zkušebním komisařem

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - MUKR 11060_2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Zastavení řízení o dodatečném povolení stavby "Kanalizace na pozemcích v katastrálním území Bolatice"

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - MUKR 11155-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Prošetření všech podkladů týkajících se předmětné věci

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_12910-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Stromy ulice Březová

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_14056-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Vydané rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_14622-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Rada, Zastupitelstvo

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_16108-2020.pdf

2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - externí právní služby

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 15079-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Moderování kulturních akcí

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_190-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Investiční plány města

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_1095-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Vyvlastňovací řízení

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 1623-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Terapeutické dílny

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 1515-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Regulace reklamy

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 2224-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Žádosti o informace

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR4485-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Žádosti o informace

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR4516-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Žádosti o informace

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 10684-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Stacionární zdroje

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 12709-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Stacionární zdroje

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 12845-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - podání nabídek k VZ

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 13234-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Památková péče

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 14320-2019.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Správci sítí

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR 14729-2019.pdf

Stránka