Obsah

2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Výzkum (0,1 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr_18078_2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Ochrana fyzických osob(0,4 MB)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_mukr_20506_2017.pdf

2016

Žádost o informace - Odbor financí (1.2 MB)

informace_dle_106_odbor_financi_mukr_11853_2016.pdf

Žádost o informace - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (0.3 MB)

informace_dle_106_zivotni_prostredi_mukr_8536_2016_zp.pdf.pdf

Žádost o informace - Kancelář tajemníka (1.25 MB)

informace_dle_106_kancelar_tajemnika_mukr_5943_2016.pdf

Žádost o informace - Odbor místního hospodářství a investiční výstavby (1.05 MB)

informace_dle_106_mistni_hospodarstvi_mukr_1933_2016.pdf

Žádost o informace - Odbor financí (449.79 kB)

informace_dle_106_odbor_finaci_3488_2016.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace o software spisové služby (354.17 kB)

informace_o_software_spisove_sluzby.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace právním vztahu o užívání obecního pozemku p.č. 551 (428 kB)

pravni_vztah_o_uzivani_obecniho_pozemku__pc_551.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Kopie požadovaných dokumentů (493 kB)

kopie-pozadovanych-dokumentu.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Poskytnutí informací, na základě jakých dokumentů byl nadregionální biokoridor zapracován do ÚP Kobeřice (392 kB)

106_zapracovani_biokoridoru_up_koberice.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Povolení stavby terasy a kanalizační přípojky k rodinnému domu (419 kB)

106_povoleni_stavby_terasy.pdf

Žádost o informace - Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad (0,7 MB)

informace_dle_106_odbor_vnitrnich_veci_kra_1115-2016-vv-ras.pdf

2015

Žádost o informace - Oddělení informatiky (71.17 kB)

it_informace_pde_106_heager_s_r_o_2015.pdf

Žádost o informace - Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad (280.87 kB)

vni_01_2015.pdf

Žádost o informace - Odbor dopravy (1.09 MB)

odbdop_informace.pdf

Žádost o informace - Odbor místního hospodářství a investiční výstavby (1.66 MB)

informace_dle_106_mistni_hospodarstvi_mukr_139_2015.pdf

Žádost o informace - Odbor místního hospodářství a investiční výstavby (1.87 MB)

informace_dle_106_mistni_hospodarstvi_mukr_168_2015.pdf

Žádost o informace - Odbor místního hospodářství a investiční výstavby (1.15 MB)

informace_dle_106_mistni_hospodarstvi_mukr_483_2015.pdf

Žádost o informace - Odbor místního hospodářství a investiční výstavby (1.55 MB)

informace_dle_106_mistni_hospodarstvi_mukr_20846_2015.pdf

Stránka