Obsah

Oddělení informatiky

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad
 • zabezpečuje v rámci stanovených finančních prostředků obnovu a technický rozvoj Informačních a komunikačních technologií (ICT) a zlepšování úrovně pracovního prostředí,
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního technického i programového vybavení,
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli ICT,
 • provádí instalaci nové ICT a příslušenství,
 • provádí servis a opravy ICT včetně příslušenství pro MěÚ Kravaře,
 • zajišťuje funkčnost počítačové sítě v budovách městského úřadu a připojování uživatelů do této sítě, provádí správu, optimalizaci a konfiguraci systémů centrálních počítačů a jejich hardwarových prostředků, zálohování a obnovu dat na těchto systémech, správu uživatelských účtů, konfiguraci PC pro připojení do sítě Internet a elektronickou poštu,
 • monitoruje provoz a využívání ICT (zejména provoz počítačové sítě,využívání Internetu, elektronické pošty, mobilní komunikace, aj.),
 • zajišťuje tvorbu a aktualizaci internetových stránek města,
 • provádí poradenskou a školící činnost pro zaměstnance městského úřadu v oblasti ICT,
 • podílí se na tvorbě svého rozpočtu a svého ORJ,
 • provádí činnosti v ICT podle dalších požadavků starostky, místostarostů a tajemníka.
 • provádí instalaci, servis a opravy ICT městské policie,

Osoby

Jméno Funkce Telefon
HAHN Marcel, Ing. vedoucí oddělení 553 777 950
ČEKALA Jan správce ICT 553 777 951
KOŘÍNEK David správce ICT 553 777 949