Obsah

Podatelna

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Úsek podatelny a informačního centra

 • poskytuje informace občanům týkající se členění a umístění odborů a oddělení v budovách MěÚ Kravaře,
 • poskytuje informace občanům k osobním podáním,
 • poskytuje informace občanům týkající se města Kravaře,
 • poskytuje příslušné tiskopisy a informační brožury,
 • přijímá pošty od poskytovatelů poštovních služeb, eviduje ji a zajišťuje následný export do jednotlivých odborů a oddělení MĚU Kravaře,
 • eviduje a následně zajišťuje příslušné předání uložené poštovní korespondence příslušným občanům Města Kravaře
 • zajišťuje nahlédnutí do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších novel (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 tohoto zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů) a Věstníku právních předpisů kraje,
 • přijímá od občanů oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., O právu shromažďovacím, ve znění pozdějších novel a v případě zavření úřadu v pracovní dny zajišťuje náhradní možnost převzetí tohoto oznámení od těchto občanů v pracovní době od 14:00h do 15:00h,
 • poskytuje informace občanům o vlakových a autobusových spojích (z internetových stránek Města Kravaře),
 • podává informace občanům v případě jejich žádosti o zakoupení suvenýrů, upomínkových předmětů, map, publikací, pohlednic, plánu města Kravař (dle aktuální nabídky),
 • zajišťuje občanům možnost nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších novel. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů), Věstníku právních předpisů kraje,
 • umožňuje občanům získat možnost nahlédnout do Seznamu oprávněných osob, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších novel a jednotlivých pověření,
 • umožňuje občanům nahlédnout do právních předpisů města Kravaře, usnesení rady města a zastupitelstva Kravaře,
 • umožňuje občanům získat formulář pro podání žádosti o výpis z rejstříku trestů ČR;
 • umožňuje občanům získat na MěÚ službu kopírování, laminování, kroužkové vazby, faxování, vyhledávání a tisku informací z internetu nebo jiných služeb dle aktuální nabídky informačního centra (všechny tyto služby jsou placené).
 • umožnit získat občanům na MěÚ službu vidimace a legalizace (v případě nepřítomnosti pracovníka informačního centra jsou tyto služby poskytovány příslušnými odbory v základní pracovní době úřadu);
 • zabezpečuje pro občany získání služeb ze systému CzechPOINT - výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z bodového systému, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (v případě nepřítomnosti pracovníka informačního centra jsou tyto služby poskytovány příslušnými odbory v základní pracovní době úřadu).

Osoby

Jméno Funkce Telefon
HALFAROVÁ Marie podatelna, úsek podatelny 553 777 911