Obsah

Technologické centrum ORP Kravaře

Typ: ostatní
Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812.

logo_iop_eu_mmr

Projekt Technologické centrum ORP Kravaře je investičním projektem zaměřeným na modernizaci veřejné správy a zkvalitnění služeb veřejné správy prostřednictvím vytvoření technologického centra, zajištění elektronické spisové služby pro obce a jimi zřizované organizace ve správním obvodu ORP Kravaře a vnitřní integrace Městského úřadu Kravaře.

 

Cílem je zkvalitňování veřejné správy z hlediska efektivity řízení chodu Městského úřadu Kravaře a poskytování veřejných služeb směrem k občanům a právnickým osobám, které by mělo být rychlejší, snadnější, transparentnější a spolehlivější.

 

V současné době se projekt nachází ve fázi realizace, kdy bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele potřebného hardwarového a softwarového vybavení technologického centra a byla pořízena hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace města Kravaře, obce ve správním obvodu ORP Kravaře a jejich příspěvkové organizace .

 

Projekt bude dále pokračovat rozšířením stávající spisové služby města Kravaře, tak aby byla spisová služba efektivnější a přínosnější. Následně provedeme vnitřní integraci úřadu, která bude spočívat v propojení různých hardwarových a softwarových produktů do jednoho komunikujícího systému.

 

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje 6 161 872,00Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů 5 237 591,20Kč (85%)
Vlastní zdroje města 924 280,80 Kč (15%)


Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu http://kravare.cz/tckravare


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 14. 6. 2018 14:20
Autor: Správce Webu