Obsah

2021

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Rozhodnutí dle z. 183/206 Sb.

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_14371-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Předkladatel bodů ZM

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_13717-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Sociálně terapeutické dílny

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - MUKR_11074_2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Mimo působnost

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_11124-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Vydané rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_9959-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Spolupráce institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan)

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_8236-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Dotace na výstavbu sociálně terapeutické dílny

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_7460-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - MUKR 7571-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Pronájmy pozemků

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_6963-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Vydané rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_4935-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Investiční plány

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - MUKR 4607-2021 .pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Veřejné osvětlení

Žádost_o_poskytnutí _informací_MUKR_4504_2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Vydané lovecké lístky

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_265-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Seznam převodů obecního majetku v roce 2020

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb - MUKR 443-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 sb.

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_385-2021.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - ÚP Sudice změna č. 1

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - MUKR 104-2021.pdf

2020

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Rada, Zastupitelstvo

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_16108-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Vydané rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_14622-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Stromy ulice Březová

an_zadost_o_poskytnuti_informace_MUKR_14056-2020.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Myslivecká sdružení v působnosti ORP Kravaře

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. - Myslivecká sdružení v působnosti ORP Kravaře.pdf

Stránka