Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí je odborem městského úřadu s rozšířenou působností a plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti.

 • obecný stavební úřad
 • vyvlastňovací úřad
 • úřad územního plánování
 • orgán státní památkové péče
 • životní prostředí
 • vodoprávní úřad
 • orgán ochrany přírody a krajiny
 • orgán ochrany zemědělského půdního fondu
 • orgán ochrany zvířat
 • orgán ochrany ovzduší
 • orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
 • orgán státní správy lesů
 • orgán státní správy myslivosti
 • orgán státní správy rybářství
 • orgán státní správy ve věcech veterinární péče
 • orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
   
 • Životní prostředí
 • Výstavba
 • Územní plánování
 • Památková péče

Osoby

Ing. Jakub JOSEFUS

vedoucí odboru
Telefon: 553 777 913
E-mail: vystavba@kravare.cz

Simona KLOUPAROVÁ

administrativní a spisová pracovnice

Pavla RÝMLOVÁ

úsek výstavby

Ing. Krista BŘEZÍKOVÁ

úsek územního plánování

Ing. Hana WRANOVÁ

úsek životního prostředí

Ing. Jitka KOŠČÁKOVÁ

úsek životního prostředí

Ing. Radim HEIDER

úsek životního prostředí

Ing. Dagmar VITÁSKOVÁ

úsek životního prostředí

Michal HLAVÁČ

úsek památkové péče

Formuláře

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (PDF)

Žádost o vydání KZS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,56 kB

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (RTF)

Žádost o vydání KZS.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 300,53 kB

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (docx)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,67 kB

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (pdf)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,73 kB

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

zadost_souhlas_no.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,44 kB

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.doc

zadost_souhlas_no.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB

Žádost o vydání loveckého lístku.pdf

ZA2BD2~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,68 kB

Žádost o vydání loveckého lístku.zfo

Žádost o vydání loveckého lístku.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 108,98 kB

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf

ZAA520~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,23 kB

Žádost o vydání rybářského lístku.zfo

Žádost o vydání rybářského lístku.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 101,36 kB

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

souhlasno10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,63 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (docx)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,1 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,49 kB

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.pdf

zadostostanovovzdusi_20150916.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 480,92 kB

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.doc

zadostostanovovzdusi_20150916.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - MYSL1.pdf

201702~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,53 MB

Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou - MYSL2.pdf

201702~2.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,22 MB

Plán lovu ostatních druhů zvěře - MYSL3.pdf

201702~3.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 779,56 kB

Plán péče o zvěř - MYSL4.pdf

201702~4.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

Plán společných lovů zvěře - MYSL5.pdf

204C9A~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB

Plán počtu loveckých psů - MYSL6.pdf

209828~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB

Výsledky sčítání zvěře - MYSL7.pdf

201702_vysledky_scitani_zvere_7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,14 MB

Měsíční hlášení o plnění plánu - MYSL8.pdf

2057E6~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,02 MB

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.pdf

ZA0148~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,84 kB

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.doc

ZADOST~4.DOC
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,95 kB

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru.pdf

zadost_o_zavazne_stanovisko_oup.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,44 kB

Ohlášení odstranění

ohlášení odstranění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB

Oznámení změny v užívání stavby

oznámení změny v užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,05 MB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,24 MB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

Žádost o stavební povolení

žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB

Ohlášení stavby

ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,7 MB

Oznámení záměru

oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,22 MB

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Návrh na pořízení ÚP nebo změny.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39,5 kB

Žádost o územně plánovací informaci.pdf

zadost-o-upi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,71 kB

Žádost o územně plánovací informaci.doc

zadost-o-upi.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,04 kB

Žádost o vydání společného povolení

žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,1 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,85 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,63 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,88 MB

Společné oznámení záměru

společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,48 MB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.pdf

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-stanoviska-ke-stavbe_10_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,57 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.doc

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-stanoviska-ke-stavbe_10_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.pdf

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-ke-kulturni-pamatce_10_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.doc

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-ke-kulturni-pamatce_10_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 41 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.pdf

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-v-op-kulturni-pamatky_10_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,53 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.doc

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-v-op-kulturni-pamatky_10_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 422,02 kB

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,48 kB

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 320,47 kB

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,23 kB

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,25 kB

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,06 kB

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 326,17 kB

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 375,8 kB

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 390,7 kB

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,57 kB

11. Žádost o udělení souhlasu

11 - Žádost o udělení souhlasu - nová.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,24 kB

13. Žádost o vyjádření

13. Žádost o vyjádření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,55 kB

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,23 kB

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,74 kB

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,24 kB

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,08 kB

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,27 kB

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,05 kB

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 400,87 kB

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,01 kB

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,29 kB

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,02 kB

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,83 kB

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 285,36 kB

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,69 kB

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,95 kB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
18
2
10
3
6
4
6
5
7
6
6
7
10
8
16
9
12
10
5
11
5
12
6
13
6
14
11
15
17
16
8
17
6
18
7
19
6
20
6
21
11
22
17
23
13
24
6
25
6
26
8
27
7
28
8
29
11
30
7

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
oblačno 27 °C 13 °C
úterý 18. 6. déšť 26/17 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/16 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 22/15 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:10
DNES:768
TÝDEN:768
CELKEM:2476993

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa