Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Odbor dopravy

Členění odboru

Úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění

 • vede registr silničních (zvláštních) vozidel a rozhoduje o zápisu silničního (zvláštního) vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla,
 • vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení a zániku silničního a zvláštního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla,
 • přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel,
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • vykonává státní dozor a působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí a příslušenství,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky),
 • vyjadřuje s k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi,
 • vydává stanoviska k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav,
 • vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí pro stavby pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací, o připojování pozemních komunikací, rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami a rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace,
 • provádí činnost státního stavebního dohledu.

Úsek přestupků

 • projednává přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

Ostatní činnosti odboru dopravy

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí,
 • vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání,
 • plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby,
 • pověřuje osoby oprávnění k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydává označení pro vozidla řízené osobou sluchově postiženou a označení pro vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Osoby

Ing. Ivo LASÁK

vedoucí odboru, zkušební komisař, dopravní přestupky
Telefon: 553 777 570
E-mail: doprava@kravare.cz

Richard BARVÍK

řidičské průkazy
Telefon: 553 777 573

Petr VINKLÁREK

zkušební komisař, silniční doprava (taxi, stanice měření emisí)
Telefon: 553 777 574

Bc. Lukáš NÁVRAT

speciální stavební úřad, silniční správní úřad
Telefon: 553 777 575

David SMOLKA

dopravní přestupky
Telefon: 553 777 577

Zbyněk RIPKA

evidence vozidel, parkovací průkazy
Telefon: 553 777 571

Vanda GÓRECKÁ

dopravní přestupky
Telefon: 553 777 578

Ing. Petr MUCZKA

evidence vozidel, parkovací průkazy
Telefon: 553 777 572

Formuláře

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf

zadostoprijetikvyuceavycviku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.pdf

zadostovydanimrp2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,7 kB

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.pdf

zadostopovolenivyrobyprestavbyvozidla2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,21 kB

Žádost o uznání testování silničního vozidla.pdf

zadostouznanitestovanisilnvozidla2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,18 kB

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.pdf

zadostovydejdatzregistrusilvozidel2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,46 kB

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.pdf

zadostozapsanivymazanizastavnihopravakvozidluvregistrusilvozidel2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,74 kB

Plná moc.pdf

plna_moc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,63 kB

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf

lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,64 kB

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.pdf

prohlaseni-posuzovane-osoby-ke-sve-zdravotni-zpusobilosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,84 kB

Žádost o povolení připojení ke komunikaci.zfo

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci města Kravaře, k silnici II. a III. třídy.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 74,51 kB

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.zfo

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 87,18 kB

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce.zfo

Žádost o povolení zvláštního užívání podle §25 odst. 6, písm.e) zákona č. 13_1997 Sb. silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace - kulturní, reklamní, sportovní a jiné akce.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 84,59 kB

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP.zfo

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 94,87 kB

Evidenční karta řidiče.zfo

Evidenční karta řidiče.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 109,61 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 629,08 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 93,13 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,07 kB

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf

oznameni-o-ztrate-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,31 kB

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf

zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,12 kB

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.zfo

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 95,15 kB

Žádost o výdej dat z registru řidičů.zfo

Žádost o výdej dat z registru řidičů.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 83,21 kB

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf

zadost-o-zapis-zmen-udaju-v-registru-silnicnich-vozidel_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,37 kB

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.zfo

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 99,85 kB

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf

zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,15 kB

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 96,06 kB

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf

zadost-o-vydani-noveho-dokladu-k-vozidlu_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 639,89 kB

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 640,92 kB

Žádost o vydání parkovacího průkazu.pdf

zadost-o-vydani-parkovaciho-prukazu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,05 kB

Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.pdf

zadost-o-vydani-specialniho-oznaceni-vozidla-o2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,86 kB

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy.pdf

lekarske-potvrzeni-o-nemoznosti-se-pripoutat-bezp-pasy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,65 kB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
11
29
10
30
7
31
8
1
8
2
14
3
5
4
4
5
5
6
4
7
6
8
10
9
16
10
8
11
3
12
5
13
7
14
5
15
9
16
14
17
12
18
8
19
8
20
10
21
8
22
9
23
17
24
14
25
10
26
8
27
10
28
8
29
6
30
8
1
4

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 9. 2023
jasno 26 °C 15 °C
čtvrtek 28. 9. jasno 25/14 °C
pátek 29. 9. jasno 25/14 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 21/15 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:14
DNES:656
TÝDEN:2701
CELKEM:2127148

paticka-text paticka-dekorace