Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Odbor dopravy

 • registr silničních vozidel
 • registr řidičů
 • speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací
 • silniční správní úřad
 • správní úřad pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • silniční doprava
 • dopravní přestupky
 • výkon činností za účelem získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • výkon státního dozoru dle příslušných zákonných předpisů
   

Registr silničních vozidel a řidičských oprávnění

 • vede registr silničních (zvláštních) vozidel a rozhoduje o zápisu silničního (zvláštního) vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru,
 • vydává osvědčení o registraci silničního vozidla a zvláštního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení a zániku silničního a zvláštního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla,
 • přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel,
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Speciální stavební úřad a silniční hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • vykonává státní dozor a působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí a příslušenství,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky),
 • vyjadřuje s k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi,
 • vydává stanoviska k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav,
 • vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí pro stavby pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací, o připojování pozemních komunikací, rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami a rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace,
 • provádí činnost státního stavebního dohledu.

Přestupky

 • projednává přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

Ostatní činnosti odboru dopravy

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí,
 • vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání,
 • plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby,
 • pověřuje osoby oprávnění k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydává označení pro vozidla řízené osobou sluchově postiženou a označení pro vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.
   

Osoby

Ing. Ivo LASÁK

vedoucí odboru, zkušební komisař, dopravní přestupky
Telefon: 553 777 570
E-mail: doprava@kravare.cz

Bc. Lukáš NÁVRAT

speciální stavební úřad, silniční správní úřad

Petr VINKLÁREK

zkušební komisař, silniční doprava (taxi, stanice měření emisí)

Richard BARVÍK

řidičské průkazy

Zbyněk RIPKA

evidence vozidel, parkovací průkazy

Ing. Petr MUCZKA

evidence vozidel, parkovací průkazy

Vanda GÓRECKÁ

dopravní přestupky

David SMOLKA

dopravní přestupky

Formuláře

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf

zadostoprijetikvyuceavycviku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.pdf

zadostovydanimrp2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,7 kB

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.pdf

zadostopovolenivyrobyprestavbyvozidla2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,21 kB

Žádost o uznání testování silničního vozidla.pdf

zadostouznanitestovanisilnvozidla2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,18 kB

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.pdf

zadostovydejdatzregistrusilvozidel2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,46 kB

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.pdf

zadostozapsanivymazanizastavnihopravakvozidluvregistrusilvozidel2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,74 kB

Plná moc.pdf

plna_moc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,63 kB

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf

lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,64 kB

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.pdf

prohlaseni-posuzovane-osoby-ke-sve-zdravotni-zpusobilosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,84 kB

Žádost o povolení připojení ke komunikaci.zfo

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci města Kravaře, k silnici II. a III. třídy.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 74,51 kB

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.zfo

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 87,18 kB

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce.zfo

Žádost o povolení zvláštního užívání podle §25 odst. 6, písm.e) zákona č. 13_1997 Sb. silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace - kulturní, reklamní, sportovní a jiné akce.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 84,59 kB

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP.zfo

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 94,87 kB

Evidenční karta řidiče.zfo

Evidenční karta řidiče.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 109,61 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 629,08 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 93,13 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,07 kB

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf

oznameni-o-ztrate-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,31 kB

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf

zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,12 kB

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.zfo

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 95,15 kB

Žádost o výdej dat z registru řidičů.zfo

Žádost o výdej dat z registru řidičů.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 83,21 kB

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf

zadost-o-zapis-zmen-udaju-v-registru-silnicnich-vozidel_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,37 kB

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.zfo

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 99,85 kB

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf

zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,15 kB

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 96,06 kB

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf

zadost-o-vydani-noveho-dokladu-k-vozidlu_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 639,89 kB

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla_20171120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 640,92 kB

Žádost o vydání parkovacího průkazu.pdf

zadost-o-vydani-parkovaciho-prukazu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,05 kB

Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.pdf

zadost-o-vydani-specialniho-oznaceni-vozidla-o2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,86 kB

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy.pdf

lekarske-potvrzeni-o-nemoznosti-se-pripoutat-bezp-pasy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,65 kB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
18
2
10
3
6
4
6
5
7
6
6
7
10
8
16
9
12
10
5
11
5
12
6
13
6
14
11
15
17
16
8
17
6
18
7
19
6
20
6
21
11
22
17
23
13
24
6
25
6
26
8
27
7
28
8
29
11
30
7

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 25 °C 13 °C
úterý 18. 6. déšť 27/16 °C
středa 19. 6. déšť 28/16 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 21/14 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:10
DNES:740
TÝDEN:740
CELKEM:2476965

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa